shipping icon

pickup icon

Yixing teapot Da Hong Pao Clay long dan

Volume: 200ml

Clay: Da Hong Pao Clay

Style: Long Dan

Potter: Xinying Yang