shipping icon

pickup icon

Yixing teapot jiang po clay san zu

Volumne: 200ml

Clay: Jiang po ni

Shape: San Zu

Potter: Shuijun Ye

Origin: Yixing, China