shipping icon

pickup icon

Lemon Verbena

Weight

Aloysia citriodora

Origin: Egypt