shipping icon

pickup icon

Linden

Weight

Tilia sp.

Origin: Bulgaria